O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING 2021 YIL 3 IYUNDAGI 344-SON QARORI BILAN TASDIQLANGAN O’ZBEKISTON RESPULIKASI OLIY TA’LIM MUASSASALARI TALABALARIGA AKADEMIK TA’TIL BERISH TO’G’RISIDA NIZOM”NING MAZMUN MOHIYATINI TUSHUNTIRISH