Arxiv ma’lumotlar:

N26/07-1894 2023.29.09  IT Skills Arxiv