Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 3 iyundagi 344-son qarori bilan tasdiqlangan “O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim muassasalari talabalariga akademik ta’til berish to’g’risida nizom”ning mazmun mohiyatini tushuntirish

Akademik ta’til olish haqida